Environ/Man 0,5 in 3’21”

 

Ongeveer twintig uur in minder dan drieënhalve minuut:

Friday 20 November opening, with performances by (ao)

Vrijdagmiddag 20 november opening, met optredens van (oa) Anke Brouwer, componiste van de soundscape van de installatie, Ab Baars, Wiek Hijmans, Elise Lorraine & Martin Reints.

Zaterdag vanaf twaalf uur open voor een vrij bezoek; er kwamen stellen & families, vrienden en enkelingen kwamen langs en bleven korter of langer. Meer performances aan het eind van de middag, van dichters, acteurs, een Canadese vriend uit Berlijn, mede-bedenker van het project Oğuz Büyükberber en jazz-musici Peter van Os & Marc Winder.

Sunday another afternoon of admirers, questioners, watchers, listeners. From 4PM singing, playing, meeting and conversing by .

Zondag opnieuw een middag met bewonderaars, vragenstellers, kijkers, luisteraars. Vanaf vier uur zingen, spelen, ontmoeten en converseren met Elise, Jula, Saskia, Julia, Martin, Bart, en wie er toevallig was.

Een heel inspirerend en leerzaam evenement.

Dank aan iedereen die erbij was.

Voor een bespreking van Environ/Man 0.5, klik hierl