Eelste Meyma’s Mausoleum

Anke Brouwer & Carel Kuitenbrouwer presenteren

Eelste Meyma’s Mausoleum

voor sopraan, tenor, vedel, blokfluit, plectrumluit, carillon 

& bewegend beeld

2014-2016

 

Eelste Meyma’s Mausoleum bestaat uit

Epitaaf voor Eelste Meyma 

Compositie van Anke Brouwer

voor sopraan, tenor, vedel, blokfluit, plectrumluit en carillon. 

(2014)

uitgevoerd door Super Librum, ensemble voor middeleeuwse muziek

&

Eelstes Crypte

Bewegende beelden van Carel fhm Kuitenbrouwer

(2016)

Epitaaf voor Eelste Meyma 

De teksten in het stuk zijn geschreven door de humanist Rudolph Agricola (1444–1485) .

Ze vormen een lofdicht en grafschrift op Eelste Meyma, een invloedrijke Friezin, die Agricola ondersteunde: 

Kijk, dit graf bedekt Eelste, die sproot uit de stam van de Meyma’s

nu door de ruwe dood naar de schimmen gestuurd.

(…)

Zij was rijk aan bezit, had een huis, verheven door trotse muren, omvangrijke grond vele jukken groot.

Het stuk wordt uitgevoerd door Super Librum, ensemble voor middeleeuwse muziek.

Anke schreef het voor haar ouders in 2014

Eelstes Crypte

is de titel van het bewegende beeld dat Carel fhm Kuitenbrouwer, op Ankes uitnodiging, bij haar compositie maakte. De basis voor Eelstes Crypte vormen hemelgezichten, die de vluchtige continuïteit van het leven symboliseren en geometrische vormen, die tegelijk staan voor de sterke & opbouwende persoonlijkheid van Eelste Meyma en de positieve & roerende woorden van Agricola, die onder andere zegt: 

Deugdrijker vrouw had Friesland niet eerder voortgebracht, ziet u.

(…)

Wie u ook bent die hier hulp komt vragen hoog uit de hemel (…) hoor van mensen en al het hunne: wat zijn zij of hoe worden zij weggerukt.

Eelste Meyma’s Mausoleum

Anke Brouwer & Carel Kuitenbrouwer 

2014-2016

Eelste Meyma’s Mausoleum consists of

Epitaph for Eelste Meyma 

Composition Anke Brouwer

for soprano, tenor, violin, recorder, lute & chimes. 

(2014)

&

Eelste’s Crypt

Images by Carel fhm Kuitenbrouwer

(2016)

Epitaph voor Eelste Meyma 

The lyrics are by humanist writer & thinker Rudolph Agricola (1444–1485) .

They are a eulogy & epitaph for Eelste Meyma, an influential Frisian woman, who patronised Agricola: 

Look, this grave covers Eelste, who belonged to the de Meyma dynasty

now sent to the shadows by cruel death

(…)

She was rich in wealth, owned a house, built with strong walls, extended lands many mornings in size.

The composition is performed by Super Librum, ensemble for Medieval music.

Anke dedicated the piece to her parents in 2014

Eelstes Crypt

is the title of the images which Carel fhm Kuitenbrouwer, made to her composition, when invited to so so by Anke. Eelstes Crypt is based mainly on skycapes, symbolising the ephemeral continuity of human life & geometric shapes, that stand at the same time for the strong & constructive personality of Eelste Meyma as well as for the positive & touching words van Agricola, who says (ao): 

More virtuous a woman Frisia has never produced, you see.

(…)

Who ever you may be, who comes here asking for help from the heaven high (…) hera of people & all that’s theirs: what they are & how they are snatched away.