Heerlijck Zicht Diepenheim Info & Instructie

Heerlijck Zicht 1 juli t/m 3 september 2017

Heerlijck Zicht, een tweejaarlijkse activiteit, is een soort ‘Beeldenroute nieuwe stijl’ met installatie-, landschaps-, performancekunst en theater. De eerste editie is van 1 juli t/m 3 september 2017.
Heerlijck Zicht is een samenwerkingsproject van de Kunstvereniging, Werkplaats Diepenheim en Kunsten Op Straat. Het project is kenmerkend voor Diepenheim als ‘Stedeke van Kunst, Cultuur en Natuur’, zowel inhoudelijk als economisch. Het sluit aan bij Heerlijck Licht, een tweejaarlijkse winterwandeling met lichtinstallaties.  De opzet is dat deze activiteiten een vaste waarde gaan vormen in het activiteitenaanbod van Diepenheim.

Kunst en Natuur

Heerlijck Zicht is een combinatie  van wandelen en/of fietsen door Diepenheim en omgeving waarbij ook de kernen Markelo en Goor worden betrokken. De opzet is om daarmee nog meer te laten zien van het prachtige glooiende Twentse coulissenlandschap, de reeds bestaande landschapskunstwerken, tuinen en buitenplaatsen als bijzonder decor.

De route begint in Diepenheim en heeft een lengte van 5 (wandelen) tot 25 km (wandelen of fietsen). Het  vindt zijn oorsprong in de ‘voetsporen van Jacobus Craandijk’.

Wandelpionier Jacobus Craandijk maakte tussen 1874 en 1888 75 wandelingen door Nederland ‘met pen en potlood’ waarbij hij in 1874 (deel 5) een wandeltocht maakte van Markelo, via Diepenheim ‘een nog weinig bekend maar niettemin bezienswaardig stedeken’ naar Goor.
Voor deze route wordt de lus van Goor naar Markelo afgemaakt.

Kunst en Diepenheim

In de periode 1 juli tot en met 3 september worden er activiteiten aan- en ingepast in het project met daarnaast bijzondere uitvoeringen van de Heerlijcke Markt, streekmarkten, culinaire proeftuinen en presentaties van wat de regio in brede zin te bieden heeft; koks worden op gezette tijden en plaatsen ingezet om op eigen wijze (streek)gerechten te bereiden voor bezoekers en toeristen. Daarvoor wordt ook nauw samengewerkt met scholen, opleidingen en organisaties. Hierbij worden wederom de kernen Markelo en Goor betrokken.

Diepenheim kent vele culturele instellingen van theater tot performance kunst en van tekenen tot landschapskunst. Tevens beschikt Diepenheim over Werkplaats Diepenheim, een unieke werkplaats waar (kunsten)makers kunnen werken en verblijven voor een lange periode.

Voor wie
Makers worden uitgenodigd een voorstel te doen voor een installatie, een tijdelijke tuin, een theaterproject of een ander project waarmee de wandeling en fietstocht wordt ingericht.
De mogelijkheid bestaat om het project te gaan maken, voorbereiden op locatie dan wel in Werkplaats Diepenheim. Om vervolgens geïnteresseerden mee te nemen in de ontwikkeling van het maakproces.

Verder zullen scholen, kinderen en belangstellenden worden uitgenodigd te participeren in Heerlijck Zicht om daarmee ‘eigen’ projecten te maken onder leiding van kunstenaars. Ook hiervoor kunnen kunstenaars en theatermakers zich aanmelden.

Voor Heerlijck Zicht wordt dus deelname gevraagd van: kunstenaars, theatermakers, tuinontwerpers en overigen voor een object, een installatie, een tijdelijke tuin, een theater- (voorstelling), muziek, verhalen of andere invulling voor op of rond de route.

Een aantal spelregels:

De route is  ongeveer 25 km lang en beslaat een traject dat gaat van Diepenheim via
Markelo naar Goor en weer terug naar Diepenheim. De route kan per fiets dan wel lopend worden afgelegd. In het traject van 25 km zit ook een korter wandeltraject van
ca. 5 km in en rond Diepenheim.
Bij voorkeur vragen we nieuw werk voor een bepaalde locatie, maar bestaand werk is ook mogelijk. Werkplaats Diepenheim is beschikbaar om werken voor te bereiden en te maken dan wel voor een participatieproject met de bevolking.
Men dient zich aan te melden vóór 1 september 2016. Uiterlijk 15 september (liefst eerder) daaropvolgend verwachten we een plan met uitvoering, kosten en dergelijke.
Er zijn bijeenkomsten belegd waarbij samen met de organisatie de route kan worden gelopen/gefietst en informatie kan worden verkregen.
Deze data zijn: vrijdag 8 juli, woensdag 13 juli, vrijdag 5 augustus en zondag 7 augustus.
Om 12.00 uur is men welkom bij Cultuurcentrum Herberg de Pol aan de Raadhuisstraat 8 te Diepenheim. Graag vooraf even aanmelden voor een van deze data. Indien nodig worden later nog een of meer data gepland.
Er is een vergoeding beschikbaar, afhankelijk van de omvang van het object, voor de
werkzaamheden, materialen, reiskosten e.a.
De werken zijn niet verzekerd door de organisatie.
Professionele kunstenaars, theatermakers en andere disciplines kunnen zich aanmelden.
Dat geldt in het bijzonder voor eigen werk, maar ook om een participatieproject te begeleiden.
Men wordt verzocht een aanmelding te sturen met contactgegevens, een beknopte en relevante cv en motivatie. Daarnaast een duidelijk plan met een kostenplaatje.
Te sturen naar: jan@werkplaatsdiepenheim.nl onder vermelding van ‘Heerlijck Zicht’.
Een werkgroep van deskundigen maakt keuzes op inhoud, een breed en gevarieerd aanbod en zaken als kosten.
Voor nadere informatie: (0031)547352122 / of  jan@werkplaatsdiepenheim.nl.
Zie verder: www.deheerlijckheiddiepenheim.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *